Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink

Magyar Népmesék
 

Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink

Leszkoven László vagyok és magyar népmesék értelmezésével foglalkozok. Arról írok és beszélek, hogy az én világlátásom szerint hogyan szólít meg minket (mindenkit) a magyar népmese.

A gyermekeink életében a mese nagyon fontos szerepet tölt be. A mesék világa ma is élni tanít, rádöbbent az egyéni döntések és tettek fontosságára, nélkülözhetetlenségére - a személyes erőfeszítés horderejét hangsúlyozza.

"A kisgyerek, miután eljutott az érzelmeknek arra a fejlődési fokára, ahol már más emberek sorsa is érdekli őt, a mesében ismerkedik meg a másokért való aggodalom, az örvendező együttérzés érzelmeivel, az igazságosság, a bátorság, a hűség fogalmával, az elnyomó erőszak elleni gyűlölettel, és megszerzi magának azt az optimizmust, melyre a gonosz hatalmak elleni küzdelemben majdan szüksége lesz." (Petrolay Margit)

A magyar népmese igazi csoda, valódi varázslat. Mágia a szó legnemesebb és ősi tiszta értelmében, mely szerintem a MAG – a bennünk élő isteni – életre keltését jelenti. Ez a mágia valódi értelme – önmagunk megélése és kiteljesítése – ez a varázslat.

Ez a magyarázata annak is, hogy a mese miért képes spontán és pontosan hatni: amikor a mese segít a problémák leküzdésében, akkor valójában a lelkünk nyelvén szólal meg és azokat – pontosan azokat – az őserőket aktiválja, amik a magyar lélek lényegét teszik ki.
Mert a magyar népmese gondolatvilága és jelképrendszere olyan, mint a magyar gondolkodás szerint a lélek: a megszokott értelemben vett tér és idő nélküli, végtelen és határtalan.
Ez az egyik magyarázata annak, hogy a magyar népmese természetesen lendületes, magával ragadó és hihetetlenül pontos. Hogyan is lenne másképpen, amikor a mese lélekből szól a lélekhez.

Könyveim:  Magyar népmeséink – mindennapi útmutatóink
                  Magyar népmeséink – mindennapi útravalóink
                  A lélek nyelvén

 

 

 

Teteje