A csapatot a célok teszik

 

A csapatot a célok teszik

Egy jó csapat mindig eredményesebb lesz, mint maga az egyén egyedül.

Egy csapat összeállításának sok kérdés fogalmazódik meg. Kiket érdemes felvenni? Diplomája legyen, tapasztalata, jó ajánlólevele, esetleg több nyelven beszéljen és jók legyenek a teszt eredményeik? A sokévi tapasztalattal rendelkező vezetők már megtapasztalták, hogy a csapat szétszéledhet, a jó munkaerő elmehet, a sok tudást pedig magával viheti. 

A csapat megtartásához fontos, hogy a vezető tudassa a célokat az emberekkel, motiválja őket, és fenntartsa a csoport szellemét, figyelmet fordítson az energiájának befektetésére. Ehhez megfelelő célokra is szükség van, fontosnak kell lennie számunkra, hogy minél többet tegyünk érte saját akaratunkból.

A csoport akkor tart össze, ha egy világos cél lebeg a szeme előtt, ismeri, akar tenni érte, naponta motiválja a dolgozót. Ehhez a csoport sikeressége is szükséges, tapasztalat, szakértelem, egyéni készségek kellenek.

A csapatban azonban az egyén szerepe is fontos. Érezniük kell, hogy a csapathoz tartoznak, kapcsolatban vannak egymással, függnek egymástól. Tisztázottak a csapattagok szerepei, segítik egymást a cél elérésében. Meg kell találni minden egyén számára a megfelelő pozíciót a sikeres munkavégzés érdekében.

Minél erősebb az összetartás, összetartozás, a bizalom érzése mindenkiben, valamint tudják egymásról, hogy bármilyen helyzetben kitartanak egymás mellett, a csapat mindig fontosabb marad, mint maga a cél. Így mgis sikeresebben érnek el céokat, mint egyedül vagy ha nem tartanak össze. Nembeszélve arról, hogy nagyon sokáig együtt is maradnak és egyre jobbak lesznek.